ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ား၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထူးဆန္းေထြလာ…