Хөл бөмбөгт энэ их хэрэгтэй мэдрэмж ….
z0125.blogger.com